Blick » Skapar bilder av ideér!

Läsande förebilder

Vad är läsande förebilders bakgrund?

Läsande förebilder har sin bakgrund i Ytternäs Hem och Skolas projekt ”Livslångt läsande” som startades 2004. I Ytternäs skola finns en fotoutställning med Läsande förebilder som ska inspirera barnen med texten ”Jag är också en läsare”. Förebilderna är brandmän, poliser, fotbollsspelare, politiker, affärsmän, med flera. Projektets syfte är att få eleverna att läsa mer – framför allt pojkar,  leda till ökat intresse för läsning och böcker, ge vuxna större kunskaper om läsningens betydelse, åstadkomma bestående förändringar i barnens läsvanor och därmed lägga grunden till ett livslångt läsande.

Det är det viktigt med läsande förebilder. Vi kan köpa in hur många böcker som helst men det är få elever som hittar dem själva och det är svårt att rekommendera en bok som man inte läst. Ni har också hört om pojkarna som inte läser trots att deras lärare och bibliotekarie lägger ner sin själ – vi måste visa dem att män också läser, ge dem läsande förebilder.”

Det krävs att dagens skolor gör stora ansträngningar för att lyckas nå dessa mål. Om läsande förebilder saknas hemma måste vi fixa dem från något annat håll.

 

flera_LfPIN

Läsande förebilder tar steget vidare

Nu vill vi nå ut och inspirera ännu fler barn och vuxna att läsa – med varandra, för varandra! Vi vill hitta ännu flera Läsande förebilder, fotografera dem och diskutera läsning med dem. Målet är att kunna ge ut en bok med de Läsande förebilderna.

Svenska kulturfonden stöder vårt projekt sedan våren 2016.

therese_elspethPIN

Vem är vi?

Therese Andersson, frilansande fotograf som alltid varit passionerad läsare och haft turen att få hänga med på detta projekt för att inspirera barn till läsning. Det finns en parallell värld bland böckerna! Thereses uppgift i projektet är att fotografera de Läsande förebilderna.

Elspeth Randelin, bibliotekarie vid Ytternäs skola som är eldsjälen bakom många läsprojekt och den drivande kraften bakom projektet. Läs denna artikel i Scandinavian Librarian Quarterly.

Vi drömmer om att få Zlatan och kronprinsessan Victoria som förebilder….! Sommaren 2015 ställde Måns Zelmerlöv upp som läsande förebild så det kanske inte är omöjligt.

 

Läsande förebilder

mans_lbPIN

Vanliga pappor är jätteviktiga läsande förebilder!

Läsande pappor_1PIN

Kontaktuppgifter och efterlysning! Vi söker Läsande förebilder!!!

Vill du veta mer om projektet? Kan du tipsa oss om en läsande förebild? Fråga ditt barn vem hen ser upp till och maila oss!

Ta kontakt med oss elspeth.randelin@mariehamn.ax eller therese@aland.net telefon 040 591 3157.

 

Informationstillfälle vid Mariehamns bibliotek där Elspeth Randelin pratar om bland annat Läsande förebilder-projektet.

s_j4a0376PINs_j4a0381PINs_j4a0388PIN